START OCH FISCHER VALLAINFO TJEJVASAN

 

 

Inför Tjejvasan

Vill du läsa inlägget i PDF format? Klicka här

Gällande lördag 23.02.2019 Tjejvasan
Vallatipset är baserat på väderleksprognoser och testing.

TEMPERATURPROGNOS:
Oxberg   kl. 09.00   -1°C
Oxberg   kl. 12.00    4°C
Mora      kl. 12.00    3°C
Mora      kl. 14.00    4°C

GLID -Alternativ 1, Racing:
Grund: Start HF10
Glider: Start HFXT Purple alt. Start HF LOPPET Pulver: Start SF30/SF10 alt. HF7

GLID -Alternativ 2, Motion:
Grund: Start LF6
Glider: Lägg ytterligare ett lager LF6 alt ett lager Start BWLF. Flytande Ultra Gel Gul +5/-10

STRUKTUR
Dra i en rak struktur 1mm med hjälp av rill-verktyg.

FÄSTE Alternativ 1 – Led 1-4
1. Rugga fästvallazonen med slippapper.
2. Värm in ett lager Base Wax mixat 50/50 med blå syntet burk, låt kallna.
3. Lägg sedan ett lager RF Violett mixat 50/50 med Start Black Magic burk, värms in.
4. Antalet lager av valla bör anpassas efter spannets hårdhet på din skida, ett hårdare spann kräver flera lager valla.
5. Lämplig valla att ha med sig under färden för att bättra på fästet är Start Universal plus klister.

FÄSTE Alternativ 2 – Led 5-
1. Rugga fästvallazonen med slippapper.
2. Värm in ett lager Base klister, alt Spray, låt kallna.
3. Lägg sedan ett lager Start Universal Wide Klister. För senare start blanda i lite Start Special Klister.
4. Mängden klister bör anpassats efter spannets hårdhet på din skida. Ett hårdare spann kräver ett tjockare lager klister.
5. Lämplig valla att ha med sig under färden för att bättra på fästet är Start Universal Plus Klister.

FÄSTE Alternativ 3 – START VALLATEJP
Bästa tejpalternativ, Start Grip Tape Röd. Vid tidig start täck tejpen med Start Grip Tape Cover.

Fischer Twin Skin
Om du åker på skinskidor är de naturligtvis viktigt att valla glidytorna som en vanlig skida, och behandla skin-remsorna med våra speciellt framtagna skin grip produkter från Start för att minska risken för isfrysning.

KOMMENTAR:
Idag fredag: En övergående front med lätt nederbörd av snö eller underkylt regn. Under natten några minusgrader i Oxbergsområdet. Imorgon Lördag: succesivt varmare i tävlingsområdet med några plusgrader i banans sträckning.

Lämna ett svar